NAŠE AKTIVITY

PAN Solutions působí zejména v těchto oblastech:

 • Energetika
 • Plynárenství
 • Teplárenství
 • Ropný průmysl
 • Doprava
 • Zdravotnictví
 • Farmaceutický průmysl
 • Kapitálové trhy
 • IT sektor
 • Média a telekomunikace

PRŮBĚH SPOLUPRÁCE

Předpoklady dobré spolupráce

 • Pečlivé stanovení priorit zájmu a požadovaného výsledku pro klienta.
 • Poskytnutí odborných informací klientem potřebných k analýze či argumentaci.
 • Ve spolupráci s klientem příprava konkrétních podkladů.
 • Stanovení odpovědné osoby na straně klienta, která bude úzce spolupracovat s týmem PAN Solutions.
 • Pravidelné schůzky s managementem klienta shrnující dosavadní postup a aktualizující priority a zájmy.

Připravovanou legislativní změnu je třeba zachytit již na úplném počátku a ovlivňovat její podobu po celý legislativní proces od její přípravy na ministerstvech, přes schvalování ve vládě až po projednávání v Poslanecké sněmovně, jejích výborech a poslaneckých klubech až po schvalování v Senátu a závěrečný podpis prezidenta. Po celou dobu vzniku legislativní změny je třeba si zajistit příznivé přijetí v médiích a průběžně aktualizovat cíl, ke kterému se má směřovat.

PAN Solutions dává přednost dlouhodobé spolupráci, při které se naváže úzký vztah s klientem a existuje oboustranná spokojenost se spoluprací (metoda win-win), před krátkodobou i lukrativnější zakázkou, která může skončit zklamáním z nedosažení okamžitého výsledku.

Konkrétní podoba spolupráce

 • Společné stanovení cílů, strategie postupu, koordinace aktivit a jejich průběžná aktualizace.
 • Pravidelná komunikace a koordinace aktivit s klientem.
 • Pravidelný měsíční přehled vývoje stanovené problematiky v médiích, v politických stranách a v parlamentu a ve vládě.
 • Včasné upozornění na vznik legislativních iniciativ v parlamentu a ve vládě.
 • Vytvoření široké koalice v souladu se zájmy klienta.

Jsme přesvědčeni, že transparentní prostředí je základem a neoddělitelným prvkem rozvoje naší společnosti. Narušení tohoto principu považujeme za ohrožení fundamentálních principů demokracie. Transparentnost je klíčem k hospodářskému rozvoji. Jsme přesvědčeni, že z dlouhodobého hlediska zásah do transparentnosti neprospívá zájmům klienta a zásadně ohrožuje jeho postavení na trhu. Také z těchto důvodů PAN Solutions stojí v čele úsilí o založení asociace Public Affairs agentur.

Nabídka PAN Solutions v České republice

 • Analýza současných a připravovaných zákonů a vyhlášek v zadané oblasti, získání a shromažďování informací.
 • Pravidelné monitorování legislativy, která by mohla ohrozit zájmy klienta, v rámci legislativního monitoringu nebo systému včasného varování.
 • Audit hrozeb a příležitostí pro strategické rozhodování klienta.
 • Příprava a analýza odborných podkladů, návrh strategie a vlastní komunikace s reprezentanty státní správy, poslanci a senátory k prosazení potřebných legislativních změn.
 • Obhajoba zájmů klienta ve vztahu ke státní správě a samosprávě.
 • Podpora vstupu zahraničního investora do České republiky.
 • Vytvoření širšího konsensu s dalšími zájmovými skupinami v oblasti zájmů klienta, což zahrnuje vytipování dalších zájmových skupin, kontaktování a vytvoření vztahů, nalezení společných zájmů a vytváření koalic včetně pořádání konferencí na dané téma.
 • Odborné a projektové dotační poradenství při získání podpory z veřejných fondů.

3. vydání publikace Business Guidebook: How to succeed in the Czech Republic

Prohlédnout si publikaci můžete zde.

KAM DÁL?

 • Zaujaly Vás naše služby a chcete vědět více? Vyberte si jeden z kontaktů a ozvěte se nám.
 • Podívejte se na náš tým, který se o vás bude starat.