O SPOLEČNOSTI

Společnost PAN Solutions, spol. s r.o. byla založena v roce 2002 a má tři společníky – Janu Marco, Milana Hejla a Marka Stránského. PAN Solutions, spol. s r.o. se specializuje zejména na poskytování služeb v České republice a prostřednictvím zahraničních partnerů i v Evropské unii v následujících oblastech:

PUBLIC AFFAIRS

Pozitivní ovlivňování podoby legislativy tak, aby nepoškozovala zájmy klienta, případně aby připravovaná legislativa byla pro klienta příznivá při uskutečňování jeho podnikatelských záměrů.

GOVERNMENT RELATIONS

Obhajoba zájmů klienta ve vztahu k orgánům veřejné správy, podpora komunikace a zajišťování kvalitních vztahů našich klientů s těmito subjekty. Takto nastavené vztahy jsou základem úspěchu při prosazování záměrů klienta.

NETWORKING

Detailní znalost struktury české politické scény, fungování politických rozhodovacích mechanismů a distribuce reálné moci, stejně jako osobní kontakty nám umožňují navazovat a udržovat styky nezbytné k prosazení zájmů klienta.

MONITORING

Sledování stávajícího právního prostředí, monitorování přípravy zákonů, nařízení a vyhlášek (na mezinárodní, vládní i krajské úrovni) a následné projednávání zákonů především v Poslanecké sněmovně a v Senátu Parlamentu České republiky.

STRATEGICKÉ ODBORNÉ PORADENSTVÍ

Poskytuje klientům kompletní věcnou analýzu problému s přihlédnutím k celkovému kontextu; problém lze řešit dlouhodobě jen za předpokladu, že je řešen koncepčně a na základě relevantních vstupních informací a realizovatelných záměrů klienta.

KAM DÁL?

  • Zaujaly Vás naše služby a chcete vědět více? Vyberte si jeden z kontaktů a ozvěte se nám.
  • Podívejte se na náš tým, který se o vás bude starat.