APAA

PAN Solutions iniciovala založení asociace Public Affairs agentur a stala se jejím zakládajícím členem.

Asociace Public Affairs agentur byla založena 30. května 2012 a svou činnost zahájila 1. listopadu 2012. Jejím primárním cílem je obhajoba transparentnosti oboru Public Affairs. Tyto poradenské aktivity zahrnují profesionální konzultace, lobbing a zastupování klientů ve vztahu k veřejné sféře. Jde o tradiční způsob zastupování a obhajoby zájmů klientů rozšířený všude ve světě, založený na profesionálním přístupu, znalosti problematiky a schopnosti komunikace.

Hlavním cílem založení asociace je úsilí o vyšší transparentnost a profesionalitu na trhu.

S tímto cílem byly založeny i webové stránky www.apaa.cz, kde lze nalézt informace o jejích členech a aktivitách.